BURO2010

Privacy

Privacy Verklaring BURO2010 BV

BURO2010 BV houdt zich bezig met evenementenorganisatie en artiestenboekingen en is gevestigd te Katernstraat 11, 1321 NC, Almere.

Deze privacy verklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door BURO2010 BV. BURO2010 BV hecht veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. BURO2010 BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende onderwerpen komen in deze verklaring aan bod:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?
 2. Wat doen we met uw gegevens?
 3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?
 4. Cookies
 5. Klikgedrag
 6. BURO2010 BV en andere websites (oa www.artiestenburo2010.nl)
 7. Bewaartermijn
 8. Beveiliging persoonsgegevens en systemen
 9. Wijziging privacy beleid
 10. Vragen
 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?

Wij verzamelen op beperkte schaal gegevens van u en wij doen dat met het oog op verschillende doeleinden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bancaire gegevens, waaronder een rekeningnummer of creditcardnummer;
 • KVK (alleen bij boeking)

Het verwerken van uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bancaire gegevens is noodzakelijk voor het aanbieden, leveren en factureren van de overeengekomen producten en diensten.

Portal van BURO2010 BV (www.artiestenburo2010.nl)

Gegevens zoals NAW / bedrijfsnaam / telnrs en emailadres / site-adres / artiest- en/of event(aanvraag)informatie die via de portal www.artiestenburo2010.nl bij BURO2010 BV binnen komen (zoals: aanvragen offertes, benadering via contactbutton, aanmelding nieuwsbrief) zullen door BURO2010 BV (& zusterbedrijf AAA2010 BV) alleen worden verwerkt voor de volgende doeleinden: offrering, nabel/namail, contacting & contracting, facturering, toezenden BURO2010 BV nieuwsbrief.

Periodiek versturen wij een nieuwsbrief. Daarvoor kunt u zich inschrijven. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief ontvangen wij van u uw naam, adres en e-mailadres en eventueel uw geboortedatum. Wanneer u heeft ingestemd met de ontvangst van onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u onze nieuwsbrief, met hierin informatie over onze organisatie, diensten, acties en nieuws met betrekking tot onze evenementen, toe te sturen Bij iedere nieuwsbrief of aanbieding heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogeheten “Opt-out” mogelijkheid. Dit betekent dat u na gebruik van deze mogelijkheid geen aanbiedingen meer zal ontvangen van BURO2010 BV.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 1. Wat doen we met uw gegevens?

Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals wij hierboven hebben omschreven.

Uw gegevens kunnen ook aan een derde partij ter beschikking worden gesteld, zodat deze [derde partij] namens BURO2010 BV de nieuwsbrief kan versturen. Dit gebeurt echter enkel indien u hier vooraf toestemming voor heeft verleend. Indien u geen prijs meer stelt op het ter beschikking stellen aan de door BURO2010 BV geselecteerde derden ten behoeve van het verstrekken van informatie of aanbiedingen kunt u zich hiervoor op ieder moment afmelden (“Opt-out”).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 1. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?

U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die BURO2010 BV  van u heeft. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen met R.G. van der Kolk. BURO2010 BV  zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Als uw gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, dan kunt u hiertegen verzet instellen, waarna uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde zullen worden gebruikt. Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kunt u zich ook hiervoor op ieder moment weer afmelden. Dit is mogelijk door middel van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

 1. Cookies

BURO2010 BV kan eventueel gebruik maken van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond haar diensten en gerichte marketingactiviteiten rond de evenementen van BURO2010 BV en eventueel ook van door haar geselecteerde derden. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor bij uw webbrowser instellen alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als u cookies weigert is het echter mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn of dat de website niet optimaal functioneert.

 1. Klikgedrag

Op de websites van BURO2010 BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat hiermee de bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer op de bezoekers van de website gerichte informatie op de website te zetten.

 

 1. BURO2010 BV en andere websites (oa www.artiestenburo2010.nl)

Op de website van BURO2010 BV treft u een aantal hyperlinks naar andere websites aan. Met betrekking tot deze websites draagt BURO2010 BV geen verantwoordelijkheid over de omgang met uw gegevens door deze partijen.

 1. Bewaartermijn

Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden door BURO2010 BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 1. Beveiliging persoonsgegevens en systemen

BURO2010 BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Ter bescherming van onze systemen en ter controle en voorkoming van misbruik of bedrog slaan wij van ieder bezoek van u aan deze website toegangsgegevens in de vorm van logbestanden op. Deze logbestanden bestaan uit:

 • De website van waaruit u onze website oproept;
 • Het IP-adres;
 • Het tijdstip en de datum van toegang;
 • De http-antwoordcode;
 • De informatie over de browser en het besturingssysteem welke u gebruikt.
 1. Wijziging privacy beleid

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door BURO2010 BV  gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. Wij raden u om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 22-05-2018.

 1. Heeft u nog meer vragen?

Als BURO2010 BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via email: administratie@buro2010.nl of telefoonnummer 036-7600140 tnv Sylvia de Zwijger (data protection officer).

Versie : 22-05-2018